• prevádzkovateľ internetovej stránky 4stinger.sk je spoločnosť 4stinger s.r.o, Balkánska 80, Bratislava-Rusovce 851 10,IČO: 47420898, IČ DPH: SK2023859046, DIČ 2023859046 č.účtu:2929900963/1100 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel sro, Vložka číslo:  92121/B
  • Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:
    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
    Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
    Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27